Guatemala | Postnumre | Retningsnumre

Retningsnumre i Guatemala

Administrasjonsområder eller -stater i Guatemala


Byer med høyest innbygger-antall i Guatemala


    Landstelefonkode: +502

RetningsnummerByAdministrativ RegionLand eller RegionBybefolkningTidssoneTidUTC
2Guatemala byGuatemala (departement)Guatemala994 938tidssone for det sentrale Nord-Amerika10:45 tir.UTC-06
4Mobile PhonesMobilGuatemalatidssone for det sentrale Nord-Amerika10:45 tir.UTC-06
5Mobile PhonesMobilGuatemalatidssone for det sentrale Nord-Amerika10:45 tir.UTC-06
6Guatemala byGuatemala (departement)Guatemala994 938tidssone for det sentrale Nord-Amerika10:45 tir.UTC-06
7Guatemalatidssone for det sentrale Nord-Amerika10:45 tir.UTC-06
Side 1